Archive for November 10th, 2009

Ինքնասպանություն… ընթերցողի խոհերից

Tuesday, November 10th, 2009

Քաղաքն արթնացավ` ճպռոտած դեմքով: Ստվեր կար ժանգոտ, ու ցանկություն` մեկը մեկին հայտնելու, թե մահ կա վրահաս…Կանգառում` ավտոբուսների սպասողների մեջ, տարօրինակ օտարություն կար:Սփրթնած էր քաղաքը:

Հարևանիս տղան աշխատանքի չգնաց:

Վերելակը չէր աշխատում.վախ զգացի նեղլիկ միջանցքում ու շրջվեցի` հեռուստացույցը միացնելու…Հետո մտածեցի` հեռուստացույցը կհաստատի և ավելի կուռճացնի վիճակը:

Որոշեցի  միայն համարկարգչով կապ ունենալ աշխարհի հետ, աշխարհի, որն օր օրի ծերանում էր աչքերիս առաջ:

(more…)