Archive for November 13th, 2009

Ֆոտոներ «Ուրվական քաղաքը» խորագրով ցուցահանդեսից…

Friday, November 13th, 2009

Ghost City այստեղ կարող եք նայել Արման Թադեւոսյանի այն բոլոր լուսանկարները, որոնք ցուցադրվել են Դրեզդենում  «Ուրվական քաղաքը» խորագրով ցուցահանդեսի ժամանակ: