Archive for November 14th, 2009

Խոզի գրիպ կամ էլ ձեռնտու բիզնես…

Saturday, November 14th, 2009
grip1

Խոզերն այդքան էլ վախենալի չեն...

Այսօրվա տվյալներով` Հայաստանում խոզի գրիպով վարակված 11 քաղաքացի կա, 3-ն արդեն առողջացել և դուրս են գրվել:

Փաստորեն ըստ բժիշկների այն չի տարբերվում սովորական գրիպից, այսինքն սովորական գրիպի կանխարգելիչ դեղերով կարելի է նաեւ կանխել խոզի գրիպը:

Այդպիսի դեղ է նաեւ  ՕԿՍՈԼԻՆը, որը մածուցիկ է, անհրաժեշտ է քսել մարդու քթին, ինչը  կկանխի օդակաթիլային ճանապարհով վիրուսների փոխանցումը:

Այն օգտագործելի է թե մեծերի, եւ թե երեխաների համար:

Oxolin-025maz-Nishfarm

ՓՆՏՐՎՈՒՄ Է...

ermenrich բլոգն ասում է, որ  մինչ  հավի, խոզի եւ այլ կենդանական գրիպների արշավանքը, դեղատներից դեղը կարող էիր գնել 200 դրամով, հետո թանկացավ, դարձավ 300։ Երեկ 4 դեղատուն մտանք, բայց այդպես էլ չգտանք։ Վերջացել է։ Վաճառում են արդեն 1000 դրամով եւ այդքանով հանդերձ՝ ճարելը դժվարացել է։

Հիմա մնում է հասկանալ. դեղերն են ստեղծվում գրիպները կանխելու համար, թե գրիպները` դեղերը վաճառելու: