Archive for January 27th, 2010

Քաղաքակիրթ բիզնեսը…

Wednesday, January 27th, 2010

TinaԱյս այցեքարտը դրված էր գործընկերներիցս մեկի աշխատասեղանին: Սկզբում մտածեցի` գործընկերս այս ինչ օրն է ընկել, բայց հետո պարզվեց, որ այցետոմսն անհրաժեշտ էր նրան նյութ գրելու համար:  (more…)