Posts Tagged ‘Մենք ենք այս քաղաքի տերը’

Քաղաքացիները մարմնով փակեցին մեքենայի ճանապարհը

Friday, May 14th, 2010

Այսօր «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության բողոքի ակցիային մասնակցեց սարդիստ Արմանը: Ներկայացնենք նրա ֆոտոռեպորտաժը, որը վերցրել ենք Հետք օնլայնից:

Երիտասարդները մարմնով ծածկեցին շինհրապարակից դուրս եկող բեռնատար մեքենան, որը ստիպված եղավ «նահանջել»

Հակագազով քաղաքացիներն ընդգծում էին Երեւանում թթվածնի քանակի օրեցօր նվազումը

(more…)