Posts Tagged ‘ՍԵՐ’

Զրույց սիրո հետ

Thursday, April 8th, 2010

ՍԵՐԲարև: Մենք պատահաբար ծանոթ չե՞նք: Ես Սերն եմ:

ԵՍԿարծում եմ` ինչ-որ տեղ հանդիպել ենք: Բայց չեմ հասցրել քեզ լավ ճանաչել:

ՍԵՐԻնձ այնքան դժվար է ճանաչել: Յուրաքանչյուրը յուրովի է ինձ ընկալում:

ԵՍԱյդուհանդերձ, դարեր ի վեր մարդիկ փորձել են բացահայտել քեզ և ի վերջո անվանել են Ամենազոր Սեր:

ՍԵՐԴու այսօրվա մարդկանց հարցրու, և նրանք կասեն, որ ամենազորը փողն է:

ԵՍՓո՞ղը: Թույլ տուր չհամաձայնել: Քանզի եթե չլիներ Սերը, այս աշխարհը վաղուց դադարած կլիներ շնչելուց:

ՍԵՐՀամամիտ եմ: Չէ՞ որ կարելի է ունենալ անսահման քանակությամբ գանձեր, բայց այդ ամենը ոչինչ են, եթե դու կյանքում չես գտել քո գանձը: Այն միակին, որին կսիրեիր և որն էլ քեզ կսիրեր:

ԵՍԿարծես թե սրտիցս բխեցին խոսքերդ: Ու ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ քեզ վաղուց եմ ճանաչում:

ՍԵՐՎաղուց չես ճանաչում, ուղղակի շատ երկար ես սպասել ինձ հետ հանդիպմանը:
(more…)